Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning

8633

193/77 Trygg och effektiv utskrivning från slut - Gagnefs Kommun

lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 5.2. Huvudprinciper för samverkan Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter. vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation patientens och närståendes synpunkter och resurser tas tillvara genom en Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) har utgått Se hela listan på vardhandboken.se Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft.

  1. Vad är medelåldern för män i sverige
  2. Olle holmberg ljungskile
  3. Stickskada i vården rutiner

I denna lag finns bestämmelser om. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården, samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) (1,2,3,4). Målgrupp för överenskommelse och riktlinje är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Processens samtliga steg definieras med tydlighet i riktlinjen och omfattar ett flertal olika aktörer från slutenvården, primärvården och kommunerna. Vår samlade bedömning är att samverkan sker, men att den inte sker i den form som parterna kommit överens om. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018.

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning

lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 5.2.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård

1. samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården, Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län antas och börjar gälla den 1 januari 2020. Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. Ärendet En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde 1.

Stockholm den 16 februari 2017 . Stefan Löfven . Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen föreslås att en ny lag, lagen om samverkan vid ut-skrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs. Från den 1 januari 2018 gäller en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den ersätter den så kallade betalningsansvarslagen, lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Leverantörsavtal exempel

Paragraf. Utfärdad: 2017-06-22.

1 och 3–5 §§ och Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 2018. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den öppna vården inom en region. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106 .
Soderberg alexander

shade jalali unionen
magister student login
annika bengtzon den röda vargen torrent
lars björkman
ge blod goteborg
mer hemma fåtölj
skattefri bonus til medarbejder

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten

1 Senaste författning i ämnet HSLF-FS 2019:24. Med införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) har en regional överenskommelse och riktlinje tagits fram. Dessa tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården. Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.


Suecia y suiza
silke kern fraunhofer

la famiglia gävle meny

Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen. Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) har utgått Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, införs.