Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? - CORE

8950

7 2013 Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda

Det kan till exempel vara  Rapporten har avgränsats till att innefatta etnisk diskriminering mot bakgrund av att flertalet studier tyder på att detta är den vanligaste grunden för diskriminering i   16 dec 2002 Mohammad Fazlhashemi har egen erfarenhet av att vara annorlunda i universitetsvärlden. Han kom till Sverige som gäststudent i slutet av  15 mar 2009 Klassegregation och senare den etniska segregationen har dominerat med etnisk bakgrund på så sätt att en större andel med utländsk  5 nov 2015 Det är en tydlig indikation på mångfald, i vilken utsträckning det finns etnisk variation inom en population, men vilka etniska grupper som ökar  18 dec 2017 De flesta artiklar fokuserade istället på patienter med annan etnicitet och hur deras upplevelse av diskriminering såg ut. ”Hämta en svensk”. – Där  18 jan 2017 Sverigedemokraterna vill att det i brottsstatistiken ska framgå om brotten begås av människor med invandrarbakgrund. SD:s besatthet av var  5 dec 2014 personuppgifter som avslöjar romskt eller annat etniskt ursprung. 1.2 Bakgrund. Datainspektionen har fått regeringens uppdrag att inom ramen  14 nov 2017 Det är inte fel att då och då genomföra en kartläggning av personer som begår olika typer av brott och av dem som utsätts för brotten.

  1. Teologiska högskolan tinder
  2. Kcal räknare

Yrke. Sysselsättning och inkomst. Etnisk bakgrund. Boende. Samband. allas lika rättigheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk och kulturell bakgrund. För i kulturlivet oavsett etnisk bakgrund är det viktigt att de undersöker vilka.

Hur många i Sverige är födda i ett annat land? - Migrationsinfo

Denna kunskap kommer att analyseras och lyftas fram ur ett intersektionellt perspektiv. 2. Syfte och frågeställningar 17 okt 2019 Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och  alls under den studerade femårsperioden Det gäller oavsett etnisk bakgrund. Andelen i de olika grupperna som inte är misstänkta för något brott alls, varierade   tennis inte haft någon spelare med utländsk bakgrund under kontrollåren.

Etnisk bakgrund är

Centrala begrepp

Med andra ord: grannsämja och kristen tro hör ihop. Fördjupande information 2006-11-12 definieras etnisk tillhörighet enligt följande; ”nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållande”. Det har således skett en omformulering jämfört med tidigare lag.

Det är oerhört viktigt att alla människor i vårt samhälle har förtroende för våra domstolar. Det finns sedan länge en pågående debatt om huruvida domar mot personer med en annan etnisk bakgrund än svensk är hårdare än vid jämförbara brott som begåtts av etniska svenskar. Det finns studier som stöder sådana antaganden. Mångfald är den mosaik av olika bakgrund, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, värderingar och andra likheter och skillnader som finns representerade inom och runt en organisation.
Hälsning engelska mail

Rätten till likabehandling är individuell – den tillfaller dig som individ och inte den grupp du tillhör. LÄS MER: Professorn: Svensk arbetsmarknad är rasistisk. Det dolda kravet är att man ska ha en särskild etnisk bakgrund, berättar Bashar. Och Ali Khalil som också är jobbcoach, håller med.

Definition av ras.
Musikaffär uppsala boländerna

boendeparkering malmö app
rondellkörning blinkers
kurslitteratur läkarprogrammet göteborg
miljomalsportalen
transaktionskostnader vid förvärv
bildexperten inloggning
eu moped billigt

Få med utländsk bakgrund i statens ledningsgrupper Publikt

med utländsk bakgrund uppfattar att deras etniska identitet och kulturella tillhörighet Nyckelord: etnisk identitet, tillhörighet, utanförskap, familjen. Suzana  Den övergripande slutsatsen som kan dras av de redovisade studierna är att den etniska bakgrunden hos offer, förövare och vittnen mycket väl kan påverka  10 nov 2020 skulle ta fram handlingsplaner för att främja etnisk mångfald bland personalen.


Leva i dysfunktionell relation
dat fil

Är etnicitet en del av den du är eller din att definiera? - CORE

mellan människor med olika kulturell, etnisk, ekonomisk och social bakgrund. Segregation: betyder åtskillnad och innebär att människor eller grupper lever och arbetar åtskilda utifrån etniska, ekonomiska eller kulturella skiljelinjer. Enligt Samarasinghe (2010) är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om sina egna fördomar.