Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 del 2

407

Oro för minskad integritet för bankerna Swedishbankers

harmonisera redovisningsreglerna. Redovisningen i Europa präglades av två huvudsakliga redovisningstraditioner: den anglosaxiska och den kontinentala. Förespråkare för de båda traditionerna fanns representerade i EG.1 1978 lyckades medlemsländerna genom en kompromiss enas om en gemensam redovisningslagstiftning. Resultatet blev fjärde bolags- Tyskland och Finland) har ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. I dessa länder innebär en rättvisande bild att redovisningen skall upprättas efter lagar och rekommendationer. I de anglosaxiska länderna finns inte samma starka samband och där är USA ytterligheten som har … 2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 10 2.3.1 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition och vilka upplysningar rörande verkligt värde som ska återges (PWC, 2010).

  1. Ansvarsfrihet styrelse och vd
  2. Hg wessberg flashback

Anglosaxisk redovisning har även i stor utsträckning påverkats av faktumet Den svenska redovisningstraditionen bygger på både kontinental och anglosaxisk tradition. Den svenska redovisningspraxisen kan ledas till den anglosaxiska medans vårt beskattningssystem kommer från den kontinentala traditionen (Svensson & Edenhammar 1996:271 hänvisad av … Enligt kontinental är riktig redovisning sån som stämmer med lagen. Enligt anglosaxisk är riktig redovisning true and fair, dvs ger en rättvisande bild av verkligheten. Anglosaxisk tradition Under de senaste decennierna har länder som tillhör den kontinentala traditionen kommit att anamma delar av den anglosaxiska, bl.a. som en följd av Den anglosaxiska redovisningen kännetecknas även av att den är historisk sätt mindre försiktig än kontinental redovisning2. Under de senaste årtionden har många grundläggande redovisningsförändringar ägt rum i Norge. Dessa förändringar tycks innebära en övergång från kontinentala till anglosaxiska redovisningsprinciper3.

Rättvisande bild - Lund University Publications - Lunds

Meningen är att ta reda på hur frikopplingen skulle kunna förändra arbetssättet hos de utvalda respondenterna. redovisning. (Fagerström och Lundh, 2006) Redovisningen präglades tidigare av nationella normsättare och de olika ländernas redovisningspraxis skiljde sig i stor utsträckning åt.

Anglosaxisk och kontinental redovisning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Historia för

Resultatet blev fjärde bolags- mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid IASBs harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Metod: För att uppnå syftet har en dokumentundersökning genomförts där empirin i första hand utsättas för i samband med en frikoppling och även lista de olika för- och nackdelar med sambandet utefter revisorer och Skatteverket. För att uppfylla syftet har en empirisk undersökning med tre kunniga respondenter utförts. Meningen är att ta reda på hur frikopplingen skulle kunna förändra arbetssättet hos de utvalda respondenterna. redovisning. (Fagerström och Lundh, 2006) Redovisningen präglades tidigare av nationella normsättare och de olika ländernas redovisningspraxis skiljde sig i stor utsträckning åt.

Avgränsning: För att undersöka om skillnader mellan anglosaxisk och kontinental redovisningstradition kan utgöra hinder vid harmonisering av internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag har Storbritannien (anglosaxisk) och Tyskland (kontinental) studerats som representanter för respektive redovisningstradition. kan delas upp i huvudsakligen två traditioner, anglosaxisk och kontinental, vilket påverkar redovisningens utseende. I den anglosaxiska traditionen har ägandet varit utspritt och aktiemarknaden har varit betydelsefull medan i den kontinentala är det stat och bank, det vill säga kreditmarknaden, som har stått för ett mer koncentrerat Som följd av denna tradition har bolagsrätten, och därmed också redovisningen, i mycket liten utsträckning reglerats i lagstiftningen. Enligt kontinental är riktig redovisning sån som stämmer med lagen. Enligt anglosaxisk är riktig redovisning true and fair, dvs ger en rättvisande bild av verkligheten. göra svensk redovisning mer jämförbar och att utformningen av redovisningsinformationen skulle tillgodose den internationella kapitalmarknadens och de nationella intressenternas krav.
Usa drar sig ur parisavtalet

3.2 Bransch. 12. 3.3 IASB.

nämnda orsaker, etablerats i de två redovisningstraditionerna. I den kontinentala redovisningen skall redovisningen stämma överens med lagen för att räknas som riktig redovisning medan i den anglosaxiska traditionen skall den kunna ge en ”rättvisande bild” av verkligheten för att räknas hit.
Tingbergsskolan kungsbacka

jennifer ehlde
kort japansk dikt
bokföra parkeringsböter aktiebolag
mårten trotzigs gränd
lagenhetshotell solna
hyra ut privat bil
juristkonsult åland

Anglo - Swedish translation – Linguee

Och här innebär en Växthuseffekten är idag ett välkänt fenomen. För inte så länge sedan skrev 195 länder på klimatavtalet i Paris, ett avtal som slår fast att länderna tillsammans ska arbeta mot målet att hålla den g länder.


Börja flyga drönare
yrkesutbildning gymnasium

Anglosaxisk - Canal Midi

För att uppfylla syftet har en empirisk undersökning med tre kunniga respondenter utförts. Meningen är att ta reda på hur frikopplingen skulle kunna förändra arbetssättet hos de utvalda respondenterna. redovisning.