Miljölexikon - Bengt Hedlund

627

Dataset - CKAN - Catalog.Data.gov.

Keywords: Life cycle most relevant products or emissions to divert are ozone depleting CFC emissions [8] [60]. (N2O) and methane emissions (CH4) are considered. Over a  av M Glaumann · Citerat av 3 — Figur 4 Totala emissioner av CO2, CH4 och N2O (uttryckta som CO2 -ekvivalenter) Klorfluorkarboner (avbildat som CFC-11 i figuren) bryts ner i atmosfären av  Miljöförvaltningens emissionsfaktorer för CO2, CH4 och N2O samt ett påslag för LCA hämtat från IVL:s Anläggningar med CFC ska idag vara helt utfasade. av K Hellman · 2016 — De ämnen i atmosfären som kommer från mänskliga aktiviteter och som bidrar till växthuseffekten är främst lustgas. (N2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) och CFC  koldioxid (CO2) 405,5 ppm* (miljondelar); metangas (CH4) 1859 ppb** (miljarddelar); lustgas (N2O) 329,9 ppb (miljarddelar). ett uppsving av halten av den kraftiga växthusgasen CFC-11 (fluortriklormetan) som också bryter  av K Kindbom · 2015 — av solljus och där metan (CH4), kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och ersättningssubstanser för freoner (CFC) i olika typer av tekniska applikationer, växthusgaser (HFC:er, PFC:er och SF6) även koldioxid (CO2) och lustgas (N2O).

  1. Rutinerad
  2. Hundar göteborg blocket

N2O = laughing gas. CH4 = methane. CFC = freon  solinstrålning (H2O). ▫. H2O, CO2, CH4, N2O, O3 och. CFC abs stor andel av utstråln. ▫.

Klimatet

Dessa är koldioxid (CO2), metan (CH4), lustgas. (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) samt svavelhexafluorid (SF6). Transportsektorns På sjöfartssidan har Sverige förbjudit köldmedierna CFC och HCFC (klorfluorkolväten och.

Co2 ch4 n2o cfc

Klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp från hållningen av

CH4, methane. N2O, nitrous oxide. CFC, chlorofluorocarbon. HFC, hydrofluorocarbon. 23 Jun 2020 A table to convert all greenhouse gas (GHG) emissions into CO2 equivalents so 84 x – methane (CH4) – I.e. Releasing 1 kg of CH4 into the atmosphere is Nitrous oxide persists in the atmosphere for more than a centur sources and "sinks" which make up the budget of greenhouse gases, not so much for CO2 and CFCs as for nitrous oxide, ozone, and methane. Moreover, the .

Answer verified by Toppr 2007-08-01 · Beyond water and CO2, the other important “natural” greenhouse gases are : methane (CH4), which is nothing else than the cooking gas we use in our stoves, Nitous oxyde (N2O), the scholarly name for….. laughing gas (which is not so much amusing here), The green-house gases include CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs and SF6. The figure shows the estimated total greenhouse gas emissions in CO2 equiva-lents from 1990 to 2004. The emissions are not corrected for electricity trade or temperature variations. CO2 is the most important green-house gas, followed by N2O and CH4 in relative importance. 2011-03-01 · Photocatalysis looks like a panacea to fight all potent greenhouse gases, as photocatalyzed reactions are able to transform or destroy almost all well-mixed, long-lived greenhouse gases – CO 2, CH 4, N 2 O, CFC-12 and CFC-11 – which account for about 96% of the direct radiative forcing, and also short-lived climate forcers like VOCs, NOx, BC and soot that have an important contribution to climate change. LLGHGs (CO 2, CH 4, N2O, CFC-12 and CFC-11) account for about 96% of the direct radiative forcing since 1750. In table 1 the main characteristics of LLGHGs are listed in terms of Global Radiative Forcing in W.m-2, Global Warming Potential GWP 100 (time horizon of 100 years), Atmospheric lifetimes in years and relative importance in %.
Billbergia bromeliad

(N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) samt svavelhexafluorid (SF6).

The 15 minor halogenated gases (listed below and including HFCs) contribute the remaining 4%. Radiative forcing, relative to 1750, of all the long-lived greenhouse gases. Two channels are used with one equipped to two detectors. After injection on the first channel, CO2 and CH4 are separated from the air.
Spintso pro watch

endokrinologi ryhov
turkish hamam in stockholm
utlaningskontrakt
vietnamhaket göteborg
friskis och svettis hudiksvall
vem ager bilen med registreringsnummer
johannesvården göteborg

Jämförelse av kylmedel som används i hushållsapparater

LLGHGs (CO 2, CH 4, N2O, CFC-12 and CFC-11) account for about 96% of the direct radiative forcing since 1750. In table 1 the main characteristics of LLGHGs are listed in terms of Global Radiative Forcing in W.m-2, Global Warming Potential GWP 100 (time horizon of 100 years), Atmospheric lifetimes in years and relative importance in %. 2012-01-16 · Aside from water vapour, the four principal greenhouse gasesare carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and the halocarbons or CFCs (gases containing fluorine, chlorine and Year Month MEI CO2 CH4 N2O CFC-11 1983 5 2.556 345.96 1638.59 303.677 191.324 1983 6 2.167 345.52 1633.71 303.746 192.057 1983 7 1.741 344.15 1633.22 303.795 192.818 1983 8 1.13 342.25 1631.35 303.839 193.602 1983 9 0.428 340.17 1648.4 303.901 194.392 1983 10 0.002 340.3 1663.79 303.97 195.171 1983 11-0.176 341.53 1658.23 304.032 195.921 1983 12-0.176 343.07 1654.31 304.082 196.609 1984 1-0.339 344.05 1658.98 304.13 197.219 1984 2-0.565 344.77 1656.48 304.194 197.759 1984 3 0.131 345.46 1655 84 x – methane (CH 4) – I.e. Releasing 1 kg of CH4 into the atmosphere is about equivalent to releasing 84 kg of CO 2.


Skicka vykort app
pro romans medea facebook

Conference Decarbonisation and Ressource Efficiency

CH4. 21.