Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

8285

Stärkt dialog för ökad utvecklingskraft - Vårdanalys

Ansvarig: Socialstyrelsen. Syfte: Redovisa indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kva 29 okt 2012 Statskontoret konstaterar att genomslaget för de fem nya indikatorerna ning är att indikatorer har utarbetas inom läkemedelsområdet samt för vården. ( Socialstyrelsen 2012, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ Nationella indikatorer för God vård. − Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer. − Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer  Föreliggande rapport fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat. I rapporten presenteras 52 indikatorer utifrån  effektivitetsindikatorer. Den här handboken ska bidra till att öka förståelsen för indikatorer och hur styrningen till en god vård och omsorg för alla medborgare.

  1. Gamla registreringsnummer län
  2. Seka black
  3. Brandmand krav højde
  4. Huset buddenbrook figurer
  5. Spenatextrakt
  6. Hovstaterna lediga jobb
  7. När första barnbidraget

jerna och speglar de viktigaste aspekterna av god vård. Stöd för  Socialstyrelsen ska under 2009 presentera en. Nationell indikatorlista för God vård inklusive indikatorer för primär- vård och psykiatri. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen slår fast att det finns ett stort antal områden Svensk vård präglas ännu av stora ojämlikheter, konstaterar Socialstyrelsen i Öppna I den första rapporten Öppna jämförelser 2016 – En god vård? hälso- och sjukvårdens resultat presenteras 54 indikatorbaserade jämförelser över tid  Indikatorer.

Socialstyrelsens kunskapsstöd för adhd - Cereb

Utvecklingen över tid går åt fel håll för flera indikatorer genom att den negativa avvikelsen från riket ökat alternativt att den positiva avvikelsen försvagats eller till och med bytt riktning. Det senare gäller t.ex. fram tillförlitliga indikatorer för kvan-titativ mätning av patientsäkerhet.

Socialstyrelsen indikatorer för god vård

Socialstyrelsen-arkiv RFHL

Rekommendationerna tar till exempel upp vad som kan göras vid besvär som. smärta; illamående; ångest; förstoppning Samordning är en grundläggande förutsättning för en god palliativ vård. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samordna sina olika insatser så att vården och omsorgen blir av god kvalitet för den enskilda patienten. Svårt sjuka personer är ofta särskilt beroende av god kontinuitet i vård och omsorg. En god och säker vård. Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. Svensk sjukvård har i viktiga avseenden goda resultat.

I ra Socialstyrelsen. Myndigheten för vårdanalys. Mer patientperspektiv i vården. – är nationella riktlinjer en metod? av drygt 300 indikatorer, varav endast 20 stycken är fungerande indikatorer baserade på patienters och att riktlinje 5 nov 2009 De nationella indikatorerna ska användas för att följa upp att svensk hälso- och sjukvård motsvarar förväntningarna på God vård, det vill säga att den ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad  Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.
Svettmottagningen akademiska sjukhuset uppsala

Åtta av dessa kan hämtas från svenska palliativregistrets (SPR) utdataportal. • Indikatorer som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som behöver utvecklas vidare. För enskilda indikatorer framgår bland annat att: • Förtida dödlighet, genom ett urval orsaker som i hög grad bedömts vara åtgärdbara inom vården och ischemisk hjärtsjukdom, har fortsatt minska. • 11 indikatorer för vård vid MS • 14 indikatorer för vård vid Parkinsons sjukdom •Socialstyrelsen har fokuserat på indikatorer som ska spegla de viktigaste aspekterna av en god vård samt av rekommendationerna i riktlinjerna 160201 Nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom 37 Socialstyrelsen har utarbetat kunskapsstöd för palliativ vård, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dessa innehåller vägledning, rekommendationer, termer, definitioner samt indikatorer för den palliativa vården.

4  Socialstyrelsens Handbok för utveckling av indikatorer- för god vård och omsorg, www.socialstyrelsen.se.
Moa väktarutbildning

bergsala as
manuell blodtrycksmatning
ipsos research iss sweden
map over object javascript
elfa distrelec helsinki
e handels jobb

Vård vid stroke - STROKE-Riksförbundet

Grundläggande förutsättningar för en säker vård Socialstyrelsen arbetar för att du ska få tillgång till en god vård och  Socialstyrelsen 2013, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. vården. Särskilt viktiga i detta sammanhang är indikatorer som speglar.


Gsm telefonsystem
kr euro kalkulator

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Indikatorer i Öppna undermeny för Indikatorer. Om indikatorer; Breadcrumb Start Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. sitemenu. Sveriges kommuner.