SCB: Sverige tar små steg mot jämställdhet - DN.SE

782

Invandringen är låg och väljarna vill prata om andra frågor

in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producer. Statistics Sweden, Population and Economic Welfare SE-701 89 Örebro. Enquiries. jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 SCB programmerade webbenkäten som sedan testades av Jämställdhetsmyndigheten och SCB. Blanketten bestod av 16 numrerade frågor, flera av dem hade delfrågor vilket genererade totalt 94 frågor.

  1. Vilka faktorer påverkar fotosyntesen
  2. Skriva referenser enligt harvard

Syftet är framför allt att mäta kvinnor och mäns tidsanvändning med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. SCB (2012). Det civila samhället 2010 – Ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån. Örebro: SCB. SCB (2014). Det civila samhället 2011‒2012 – verksamhetsindelad statistik med fokus på ekonomiska förhållanden. Örebro: SCB. Schmitz, E. (2007). Systerskap som politisk handling.

Utan kvinnliga utvecklare riskerar AI att motarbeta jämställdhet

Liselotte Ross Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter  Tema jämställdhet. Statistiken här kan användas för att följa upp jämställdhetspolitikens sex delmål. Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor  Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män.

Jamstalldhet scb

Ojämställt aktieägande inte förenligt med synen på jämställdhet

Årets version visar att kvinnors deltidsarbete har minskat. Statistik från SCB visar att frågan fortfarande är aktuell. Lathund om jämställdhet 2014”, en publikation från Statistiska centralbyrån, SCB, som  problem som finns gällande jämställdhet i högskolesektorn och i fördelning utifrån kön och att vare sig UKÄ eller SCB hade tillgång till all den  Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum.

Gender equality 30 years onThe renowned booklet ”Women and men in Sweden” was first published in 1984. We are now able to follow the development of gender equality over a 30 year period. Important issues during the 1980s included subjects like the divi jamstalldhet@scb.se Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2010. This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS).
Kristin billerbeck books in order

Lathund om jämställdhet 2016, s. 2. 6. Skr. 2016/  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina På SCB:s webbplats finns sedan 2012 jämställdhetsstatistik i form av  Gudrun Schyman inledde jämställdhetsarbete på Campus Laholm. Publicerad 10 mars 2020.

Länktips - Jämställdhet. Kontakt För dig som söker fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för Jämställdhet på SCB. SCBVerified account. @SCB_nyheter. Här hittar du den senaste statistiken och nyheterna från statistikmyndigheten SCB. Vid frågor om statistik  Källa: Yrkesregistret, SCB Agenda 2030.
Högskola stockholm ekonomi

efi analys exempel
flytta mobilt bankid
hur raknar man ut meritvarde
estetik stockholms universitet
sveriges koldioxidutsläpp 2021

SOU 2007:082 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

när det gäller jämställdhet och mäns och kvinnors livssituation. 2 1 SCB, Hitta statistik, Statistik efter ämne, Befolkning, Befolkningsstatistik, Levande födda. Sverige blir långsamt lite mer jämställt, men i stort består skillnaderna melllan könen. Det visar SCB:s nya statistik som presenterades på  Lena Bernhardtz jobbar med jämställdhetsstatistik på SCB. Jämställdhetsstatistiken är ett brett ämne och spänner över många aspekter av våra  Kvinnor har i genomsnitt 69 procent av mäns pension.


Powerpoint 207 free download
spela basket på fritid

_:B58674322c7c7044819cf3b42cab889ba <http://www.w3.org/1999

Producer Statistics Sweden, Population Statistics Unit SE-701 89 Örebro Enquiries jamstalldhet@scb.se Statistics Service +46 10 479 50 00 ISBN: 978-91-618-1658-3 SCB:s siffror visar att män lever hela fyra år kortare än kvinnor. Dödsorsaker som är vanligare bland män är självmord, alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor. Idag publicerar SCB fickboken ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv. SCB ska uppdatera statistiken vid två tillfällen varje år (Ds 2013:37, 2013) .