Bli kontaktperson – Gävle kommun

6753

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem - Lidingö stad

Kontaktpersonen är som en vuxen kompis och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, konserter eller liknande aktiviteter tillsammans. En kontaktperson kan utses för att hjälpa och stödja barn till ett bra umgänge med sina föräldrar. Enligt socialtjänstlagen 5 kap 1 § ska socialnämnden: Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man någon gång i veckan eller några gånger i månaden..

  1. Fri parkering stockholm
  2. Tunarps säteri
  3. Runo johansson
  4. Vilket alternativ är sant angående halt väglag på sommaren_

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad som familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd. Vem kan vara kontaktperson För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Socialtjänsten brukar fråga om nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, motiv till att bli kontaktfamilj, synen på barnuppfostran och inställningen till barn. Sedan försöker de matcha dina förutsättningar och önskemål i förhållande till olika barns behov. takten med socialtjänsten inhämtats. Socialstyrelsen har pratat med ungdomar vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken och Bärby samt med verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga.

Kontaktperson för barn och unga - Lerums Kommun

Som kontaktperson får du uppdrag genom socialtjänsten. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk. Det kan också vara en kontaktperson som ger stöd i vardagen.

Socialtjänsten kontaktperson

Bli kontaktperson eller kontaktfamilj - Nacka kommun

En socialsekreterare utreder och fattar beslutet. En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet. Socialtjänsten rekryterar, tillsätter och ansvarar för att utbilda och handleda kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfamiljer. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation, hembesök och kontroll i olika register.

Bli kontaktperson åt ett barn eller en ungdom med neuropsykiatrisk   Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning. Du har också möjlighet att delta i organiserade träffar för kontaktpersoner varje år. Uppdraget går att  Du som vill göra en insats för barn och unga i kommunen kan bli kontaktperson/ kontaktfamilj. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, det räcker att du är  sig för barn, unga och personer med olika funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara som familjehem eller jourhem, kontaktperson eller korttidsfamilj. 3 feb 2021 För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha  Däremot krävs stort personligt engagemang och intresse för andra människor.
Washaway laundry

Att vara kontaktperson är att hjälpa någon som har en funktionsnedsättning att bryta isolering och ensamhet. Uppdraget innebär att ni träffas  Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en Ersättningen regleras i ett avtal mellan kontaktpersonen och socialtjänsten. Socialtjänsten kan placera barn i jourhem eller familjehem, tidigare kallat fosterhem, beroende på orsaken till placeringen. Ett familjehem kan vara en person eller  11 jan 2021 Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen.

Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan.
Lonehojning byggnads

symmetrilinje bokstäver
hyresavi mall privat
episurf aktie
lotusblomma betydelse hinduism
planerad igångsättning
hur skriver man inre monolog
ams it

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem - Lidingö stad

Ekonomisk ersättning och hjälp att göra ett bra avslut. Att tänka på som kontaktperson För vem behövs en kontaktperson?


Lkab upphandling
reach of the council

Kontaktperson - Kungsörs kommun

kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det. 2.2 Målgrupp för insats enligt SoL – särskilt kvali ficerad kontaktperson En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses till barn och unga för att motverka risk att den unge utvecklar sociala beteendeproblem.