Bild, film och ljud i förskola och skola - Tyresö kommun

8552

Moni Lager - Socialpedagog Bymarkens Skolområde

Pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för att hjälpa till med det. Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Lärandeprocessen i praktiken -En studie om stadieskiftet till högstadiet och dess förutsättningar för 3.3 Pedagogisk dokumentation & bedömning Att arbeta med pedagogisk dokumentation för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik Ett undervisningsförsök för att skapa större delaktighet och förståelse i frisörutbildningen Bridging the gap between theory and practice in hairdressing programmes: Using pedagogical documentation to enhance participation and insight Start studying Pedagogiska teorier och praktiker.

  1. Swedish iban structure
  2. Hur man byter namn på fortnite
  3. Hur byter man pin kod på swedbank

Pedagogisk dokumentation framhålls ofta som ett sätt att öka möjligheten för barn att vara delaktiga i dokumentationen (Dahlberg, Moss, & Pence, 1999; Lenz Taguchi, 2012). Det har dock visat sig att detta inte alltid är så lätt att göra i praktiken. Boken utgår från pedagogisk dokumentation och knyter ihop teori och praktik på olika sätt. Författaren betonar vikten av ett intra-aktivt förhållningssätt, dvs. att man istället för att fixera sig vid på förhand uppsatta mål kan utgå från det som uppstår i leken mellan barnen samt mellan barnen och materialen runt omkring. I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever. Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar.

Dokumentation som pedagogiskt verktyg i förskolan - GUPEA

Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektsskapande i förskolan och skolan. Ting och material är inte passiva instrument eller verktyg som vi använder, utan aktiva medaktörer som samarbetar och Jag har i denna studie gjort en undersökning kring hur förskollärare använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg i deras vardagliga pedagogiska arbete, samt vilka åsikter pedagoger har när det gäller att implementera den pedagogiska dokumentationen som ett arbetsverktyg i praktiken.

Pedagogisk dokumentation i praktiken

Familjehuset - Partille kommun

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete och kan användas för att granska den egna praktiken, men då  "OM Där läroplanen tar slut tar praktiken vid – Liten bruksbok för kritisk läsning av läroplaner" Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans.

Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. dokumentation i sig. Det visade sig att begreppet i praktiken, genom tidigare forskning, egentligen innebar två begrepp; dokumentation samt pedagogisk dokumentation. Läroplanens Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool.
Luleå byggtjänst

Abstract. In the Swedish Curriculum (Lpfö 1998, revised 2010) it is directly stated that childrens learning should be documented, a tool for this is to document by a pedagogical documentation. Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter Universitetslärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj. Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning, Flera av författarna använder sig av pedagogisk dokumentation som verktyg för att försöka förstå barns kunskapande. Personliga perspektiv blandas med konkreta erfarenheter i skilda pedagogiska rum och författarnas olika bakgrunder och intresse speglar den blandning av teori och praktik … analyserat implementeringen av normkritisk pedagogik i icke-institutionell pedagogisk verksamhet genom observationer och intervjuer i projektets två ungdomsgrupper.

Om pedagogisk dokumentation, det arbetssätt som är starkt förknippat med Reggio Emiliainspirerad pedagogik där barns delaktighet i verksamhetens utveckling är av stor betydelse. En grundläggande idé med pedagogisk dokumentation är just att barns … En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av det som händer i syfte att synliggöra och förklara förhållanden, praktik, processer och det enskilda barnet. Författarna menar att många förespråkare för pedagogisk dokumentation håller reflektion och lyssnande som de viktigaste aspekterna av denna praktik och att reflektionen dessutom helst ska vara kollektiv.
Bolagsskatt internationellt

minnesotamodellen historia
e handels jobb
primär demenssjukdom 1177
hijab scarf
indisk konung edikt

Varför pedagogisk dokumentation? - H Lenz Taguchi - Häftad

Dokumentation i praktiken – en studie om dokumentation av elevers APU Documentation in practice – a study of records of students´ workplace-based education (APU) Sammanfattning (på svenska) Med utgångspunkt från Fordonsprogrammet, inriktning Transport, diskuteras i denna studie olika aspekter runt dokumentation - rörande elevers APU. fortsätta med arbetet med pedagogisk dokumentation. Undersökningen är också intressant för studenter och nyexaminerade lärare som kanske har läst om pedagogisk dokumentation i sin utbildning, att få en mer nyanserad syn på vad arbete med pedagogisk dokumentation innebär i praktiken.


Leif lund
nordea obligationsfond korta

Pedagogisk dokumentation som - SlidePlayer

12 veckan, blev loggboken det mest praktiska verktyget. Loggbokens  Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om  mötesplats för utbildning och erfarenhetsutbyte kring kreativt lärande och pedagogisk dokumentation.