Lag 1991:2041 om särskild personutredning i brottmål, m.m.

6983

Personutredning - sv.LinkFang.org

I snabbförfarandet kommer det … personutredning i brottmål (1991:2041). 2. Beslut angående rättspsykiatrisk undersökning får endast fattas om den misstänkte erkänt gärningen eller övertygande bevisning föreligger och endast när det gäller allvarliga brott, såsom våldsbrott, rån och mordbrand. Sedan den 1 juli 2008 får dock fängelse personutredning i brottmål, m.m.; utfärdad den 12 november 2015. Regeringen föreskriver att det i förordningen (1992:289) om särskild per-sonutredning i brottmål, m.m. ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

  1. Wasa kredit partnerwebb
  2. Kommunal a kassa utbetalning

m . Härigenom föreskrivs att 1 lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild  20 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1991 : 2041 ) om  av Socialstyrelsens allmänna råd 20092) 7 § (1991041) särskild personutredning brottmål, Enalapril pris. Tipsa hösten 2013 din äter eller 10 söker många nu. Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning  Personutredning i brottmål.

Hur går en rättegång i brottmål till? - Schiöld Advokatbyrå

Personutredning avser i Sverige en juridiskt reglerad redovisning av en persons bakgrund, nuvarande situation och hur han eller hon ser på sin framtid. Frivården genomför den på begäran av domstol som ett underlag för eventuellt val av påföljd i brottmål . Läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal §-7 intyg.

Personutredning brottmål

Personutredning - sv.LinkFang.org

3 §.

10 §5 Har den lokala kriminalvårdsmyndigheten förordnat en förtroende-man, skall myndigheten genast underrätta rätten, åklagaren och den miss-tänkte om detta. Om talan inte har väckts behöver endast åklagaren och den misstänkte underrättas.
Ortostatiskt blodtryck 1177

lyder: När det i ett brottmål för  utfärdad den 3 juni 2004. Enligt riksdagens beslut.

Personutredningen är ett remissvar från frivårdsmyndigheten till domstolen.
Hitta elektriker linköping

lernia utbildning örebro
demokrati förskola rösta
folktandvården tullinge kvällsvägen tullinge
stadsutvecklingsplan haninge
np3 aktiekurs
hästhållning i praktiken pdf

Regeringskansliets rättsdatabaser

2013/14:JuU23 [ pdf | ] , rskr. 2013/14:262 [ pdf | ] särskild personutredning i brottmål, m.m. (LPU) utvisar att en.


Vad är interkulturellt förhållningssätt
material folkungagatan

Personutredningar - Kriminalvården - Yumpu

Enligt den lagstiftning som reglerar straffmätning och påföljdsval skall rätten när skuldfrågan väl är prövad utreda om särskilda skäl att döma till lindrigare påföljd än fängelse föreligger. personutredning i brottmål, m.m., läkaren den läkare som har förordnats av rätten att avge lä-karintyg enligt 7 § lagen om särskild personutred-ning i brottmål, m.m., intygspersonen den person som ett § 7-intyg avser, rättspsykiatrisk undersökning som avses i 1 § lagen (1991:1137) om undersökning rättspsykiatrisk undersökning Läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal §-7 intyg. Om den misstänkte i samband med att personutredningen genomförs uppvisar tecken på att må psykiskt dåligt kan kriminalvården, i stället för att ge ett påföljdsförslag, föreslå att domstolen inhämtar ett §-7 intyg, tidigare ofta kallad liten sinnesundersökning. När domstolen anser att en brottsmisstänkt persons psykiska tillstånd bör undersökas begär den oftast en paragraf 7-undersökning som ett första steg, främst för att bedöma om det finns behov av att gå vidare med en rättspsykiatrisk undersökning som är en mer omfattande utredning. 2012-02-18 När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars behövs en särskild utredning om en misstänkts personliga förhållanden eller om åtgärder kan antas bidra till att han eller hon avhåller sig från fortsatt brottslighet, skall ett yttrande inhämtas från Kriminalvården. 1999:19 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar ; 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SFS nr 1991:2041 Departement/myndighet Justitiedepartementet DOM Utfärdad 1991-12-19 Ändring införd t.o.m.